Over TCA

Trimclub Aardenburg is een fietsclub waarin een sportief element zit. Daar in tegen is het ook een club van: “Samen uit, samen thuis”.

Er wordt op elkaar gewacht als het een keertje niet zo lekker gaat, banden worden gerepareerd onder toeziend oog, en met hulp van de anderen. Uiteraard geven de toezichthouders bij dit werk goed bedoelde adviezen over het onderhoud van je materiaal.

Zoals elke vereniging hebben wij ook een bestuur:

De secretaris stuurt met enige regelmaat een ledenlijst naar de leden van de club. Hierop staan allerlei gegevens van de leden die van nut kunnen zijn bij de onderlinge contacten. De verslagen van de bestuursvergaderingen en de jaarvergadering, die in de periode rond februari wordt georganiseerd, worden eveneens aan de leden per mail toegestuurd.

 

Kledingcommissie

De kledingcommissie werd in 2013 geformeerd voor de ontwikkeling van een nieuwe TCA kledinglijn.

Ard van Iwaarden, Rudi Boidin, Peter Stoffels, Arno Rootsaert

Scroll naar boven
Scroll naar top